fbpx

T e g n e s t u e n

Et kreativt miljø, hvor design bliver til, i en god dialog med vores kunder.

En bygning skal fortælle sin egen historie og behøver ikke repræsentere en bestemt tid eller stilart. Den kan være ny eller gammel, men den skal inspirere, udfordre og forbedre den måde vi lever på.

Vi stræber efter den enkle og klare idé og løser opgaver indenfor indretning og design / kontor og erhverv / bolig.

A r k i t e k t u r e n

I design er vi både lokalt som globalt inspireret og arbejder med innovative løsninger, rum og rumforløb; samlet i en enkel og klar helhed. Form følger funktion og den kreative løsning af opgaverne går “hånd i hånd” med den tekniske.

De arkitektoniske løsninger er kendetegnet ved at bygning og landskab udgør en helhed og inddrager hinanden i løsningen

– vi trækker gerne landskab indenfor, lader bygning inspirere sig af naturens farver, former og / eller arbejder med overgange, så inde / ude opløses.

S a m a r b e j d e t

Det er helt essentielt, at der skabes et godt flow og dialog mellem bygherrer, brugere og rådgivere.
Et sundt samspil mellem byggeriets forskellige aktører, er en af grundstenene i Arki MM. Det er her vi finder den grundlæggende inspiration til løsningen.

Den gode proces med gensidig inspiration, giver de bedste løsninger.

P r o j e k t e r

P r o j e k t e r

K o n t a k t

rpt

M a r t i n   M ø l l e r

T E G N E S T U E L E D E R

+45 25 37 94 32

Schleppegrellsgade 6, st.
8000 Aarhus C

moeller@arkimm.dk